Bán xe tải Hyundai HD99 5.4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn ZE303MH chìa khóa trao tay khách hàng

Bán xe tải Hyundai HD99 5.4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn ZE303MH chìa khóa trao tay khách hàng

Bán xe tải Hyundai HD99 5.4 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn ZE303MH chìa khóa trao tay khách hàng