Bán xe đầu kéo Hyundai 2 cầu máy 340PS – HD700 chìa khóa trao tay

Bán xe đầu kéo Hyundai 2 cầu máy 340PS - HD700 chìa khóa trao tay

Bán xe đầu kéo Hyundai 2 cầu máy 340PS – HD700 chìa khóa trao tay